• خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه
  • چشم انداز و ماموریت
  • ارزشهای سازمانی
  • اهداف کلان