اخبار

آگهی شناسایی خریداران محصولات

آگهی شناسایی خریداران محصولات

شرکت پتروشیمی مروارید  با تولید سالیانه 500 هزار تن محصول MEG  و 50 هزار تن DEG  و 3 هزارتن TEG  ،  محصولات خود را جهت صادرات از طریق برگزاری مزایده به فروش  می رساند . از این رو از  متقاضیان خرید محصولات دعوت می‌شود جهت  ثبت در لیست خریداران بالقوه این محصولات ، مدارک و مستندات زیر را جهت ارزیابی ،  به آدرس های پست الکترونیک ارائه شده در این اطلاعیه ارسال نمایند .
شایان ذکر است فقط شرکت های حائز شرایط، که حداقل امتیاز تعیین شده را کسب نمایند ، مجاز به شرکت در مزایده محصولات می باشند و در هر بار مزایده ، اطلاعات و اسناد مزایده صرفا ٌ برای آن شرکت ها ارسال خواهد شد .

مدارک مورد نیاز
-    معرفی شرکت
-    آخرین صورت های مالی حسابرسی شده
-    سوابق فعالیت در زمینه خرید محصولات پتروشیمی با سایر تولیدکنندگان کشور
-    اطلاعات در خصوص نحوه خرید محصولات (شامل شرایط حمل، شرایط پرداخت،  حداقل و حداکثر تناژ ماهیانه مورد درخواست برای هر محصول و بازارهای هدف)


پست الکترونیک:
To : Sales@Morvaridpc.ir
CC: M.Fathi@morvaridpc.ir
خواهشمند است جهت سهولت در ارتباطات و پیگیری های بعدی ، مدارک صرفاٌ از طریق آدرس های پست الکترونیک فوق و به همان ترتیب یاد شده ارائه گردد.

۵ خرداد ۱۳۹۵ ۱۵:۳۵
تعداد بازدید : ۴,۸۹۱