اخبار

اولین پروژه PSM پتروشیمی کشور در شرکت مروارید به 71 درصد از پیشرفت زمانی خود رسید

اولین پروژه PSM پتروشیمی کشور در شرکت مروارید به 71 درصد از پیشرفت زمانی خود رسید
پروژه استقرار سیستم مدیریت ایمنی فرآیند (PSM) که در راستای ارتقای سطح ایمنی فرآیند شرکت پتروشیمی مروارید آغاز به کار نموده است به 71 % از پیشرفت زمانی خود رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی مروارید؛ پروژه استقرار سیستم مدیریت ایمنی فرآیند (PSM) با محوریت شرکت IEI (Industrial and Engineering) و شرکای تجاری داخلی و خارجی آن شرکت در حال اجرا است که در قالب تیم های تخصصی به بررسی هریک از زیر بخش-های مدل OSHA در استقرار PSM پرداخته می شود.
در پروژه مذکور بیشتر واحدهای این شرکت از جمله بهره برداری، مهندسی فرایند و کنترل تولید، بازرسی فنی، مهندسی عمومی ، HSE، آموزش، منابع انسانی و حراست در کلیه سطوح آن حضور فعال دارند.
از مهمترین اهداف این پروژه در شرکت پتروشیمی مروارید، شناسایی، پیشگیری و کاهش احتمال وقوع حوادث، اجتناب از توقف تولید، اجتناب از خسارت های زیست محیطی، یکپارچگی بین عناصر PSM موجود در واحد و در نهایت بالارفتن اعتبار واحد می باشد. البته اصلی ترین هدف این پروژه ایجاد زیر ساخت های لازم به منظور استقرار سیستم مدیریت ایمنی فرآیند در مجتمع پتروشیمی مروارید است. اما باید در نظر داشت تمامی اهدافی که در استقرار سیستم مدیریت ایمنی فرآیند متصور است، در واقع از اهداف این پروژه به شمار می روند .
در خصوص پروژه مذکور لازم به توضیح می باشد که مدیریت ایمنی فرآیند، یکی از راهکارهای اصلی در کاهش احتمال وقوع حوادث و پیامدهای آن است که مدت ها در کشورهای صاحب صنعت به عنوان یک الزام در صنایع فرآیندی محسوب می گردد و در سال های اخیر نیز در کشور ما نیز مورد توجه و تاکید مسئولین و کارشناسان قرار گرفته است. مدیریت ایمنی فرآیند، خطرات ناشی از نشر مواد خطرناک به دلیل نقص و خطر در فرآیند، دستورکار یا تجهیزات را شناسایی، ارزیابی و در نهایت حذف یا کنترل می کند.
براساس جلسات و مذاکرات صورت گرفته مدل مدنظر در پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی فرایند درمجتمع پتروشیمی مروارید مدل معرفی شده سازمان OSHA خواهد بود که از 14 عنصر متشکل شده است.
۲۰ آبان ۱۳۹۶ ۱۱:۱۸
تعداد بازدید : ۶۱۳