اخبار

دریافت گواهینامه سیمین پتروشیمی مروارید از اتاق بازرگانی ایران

دریافت گواهینامه سیمین پتروشیمی مروارید از اتاق بازرگانی ایران
شرکت پتروشیمی مروارید موفق به کسب گواهینامه رتبه سیمین از مرکز ملی رتبه بندی اتاق بازرگانی ایران گردید.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی مروارید، مرکز رتبه بندی اتاق بازرگانی ایران هر سال پس از دریافت مدارک و انجام فرایند ارزیابی اقدام به رتبه بندی بنگاه های اقتصادی کشور می نماید که شرکت پتروشیمی مروارید موفق به کسب رتبه سیمین گردید. لازم به ذکر است پتروشیمی مروارید سال گذشته رتبه برنزین را بدست آورده بود و در دوره جدید توانست با کسب امتیاز بیشتر و بهبود عملکرد رتبه سیمین را کسب کند.

۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۹:۲۸
تعداد بازدید : ۴۱۶