اخبار

برگزاری مانور آتش نشانی در پتروشیمی مروارید

برگزاری مانور آتش نشانی در پتروشیمی مروارید
مانور آتش نشانی به منظور هماهنگی واحدهای مجتمع در زمان اضطرار ی و آشنایی نفرات با محیط های خطرناک ، در محل این شرکت برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی مروارید، این مانور با هدف سنجش آمادگی افراد در هنگام اضطراری، بررسی آمادگی ابزار و تجهیزات، تمرین مقابله با حوادث و ارزیابی مسیرهای تخلیه در صورت نیاز، در محل واحد MEG مجتمع برگزار شد.
لازم به ذکر است مانور مذکور با حداکثر سرعت و دقت به انجام رسیده و تمامی اهداف تعیین شده برای این مانور محقق گردید.
۶ تیر ۱۳۹۷ ۰۸:۵۹
تعداد بازدید : ۵۲۱