اخبار

فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران 005-97 / ق / پ . م

آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران،مربوط به کلیه خدمات گمرکی (حمل و نقل، ترخیص و ترانزیت) شرکت پتروشیمی مروارید

شرکت پتروشیمی مروارید واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس- عسلویه در نظر دارد دریافت "کلیه خدمات گمرکی (حمل و نقل، ترخیص و ترانزیت محمولات)" مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکار واجد شرایط ‌واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای پیمانکار واجد شرایط ذیل که مایل به شرکت در مناقصه می باشند، دعوت می گردد جهت کسب اطلاعات لازم به بخش مناقصه و مزایده در وب سایت این شرکت به آدرس www.Morvaridpc.ir مراجعه و "پرسشنامه ارزیابی کیفی پیمانکاران" را از وب سایت مذکور اخذ و پس از تکمیل و الحاق مدارک درخواستی حداکثر تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 1397/04/24 به آدرس ذیل تسلیم نمایند.

حداقل شرایط متقاضیان :
1-   شرکتهای ثبت شده و دارای اساسنامه مرتبط با موضوع مناقصه؛
2-   داشتن مجوز کار صادره از سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ؛
3-   داشتن مجوز کار صادره از وزارت امور اقتصادی و دارایی و موسسات دولتی مرتبط جهت فعالیت در مناطق ویژه اقتصادی؛
4-   داشتن حداقل 5 سال سابقه فعالیت در زمینه ارائه خدمات مرتبط با موضوع مناقصه؛

ضمناً تکمیل و ارسال مدارک ارزیابی از سوی متقاضیان هیچگونه حقی را مبنی بر انتخاب ایشان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد نمود. لازم به ذکر است به مدارک مخدوش و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
نشانی تحویل مدارک : تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شهانقی، پلاک 29، شرکت پتروشیمی مروارید.
در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با تلفن ‌های 6- 88607291-021 داخلی 115 یا 117 تماس حاصل فرمائید.

"امور حقوقی و پیمانها"

۶ تیر ۱۳۹۷ ۱۸:۰۴
تعداد بازدید : ۲۷۲