اخبار

فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران 023-97 / ق / پ . م

آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران،مربوط به خدمات بیمه گروهی مازاد درمان (بیمه تکمیلی) کارکنان خود و اعضاء تحت تکفل آنان و همچنین بخشی از خدمات بیمه ای مورد نیاز شرکت پتروشیمی مروارید

شرکت پتروشیمی مروارید واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس- عسلویه در نظر دارد دریافت "خدمات بیمه گروهی مازاد درمان  (بیمه تکمیلی) کارکنان خود و اعضاء تحت تکفل آنان و همچنین بخشی از خدمات بیمه ای مورد نیاز" خود را از طریق برگزاری مناقصه به شرکت بیمه واجد شرایط ‌واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای بیمه و یا نمایندگان واجد شرایط ذیل که مایل به شرکت در مناقصه می باشند، دعوت می گردد جهت کسب اطلاعات لازم به بخش مناقصه و مزایده در وب سایت این شرکت به آدرس www.Morvaridpc.ir مراجعه و "پرسشنامه ارزیابی کیفی پیمانکاران" را از وب سایت مذکور اخذ و پس از تکمیل و الحاق مدارک درخواستی حداکثر تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 1397/04/24 به آدرس ذیل تسلیم نمایند.

حداقل شرایط متقاضیان :
1-   شرکتهای ثبت شده و دارای اساسنامه مرتبط با موضوع مناقصه؛
2-   داشتن مجوز کار صادره از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ؛
3-   داشتن حداقل 5 سال سابقه فعالیت در زمینه ارائه خدمات مرتبط با موضوع مناقصه؛

ضمناً تکمیل و ارسال مدارک ارزیابی از سوی متقاضیان هیچگونه حقی را مبنی بر انتخاب ایشان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد نمود. لازم به ذکر است به مدارک مخدوش و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
نشانی تحویل مدارک : تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شهانقی، پلاک 29، شرکت پتروشیمی مروارید.
در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با تلفن ‌های 6- 88607291-021 داخلی 115 یا 117 تماس حاصل فرمائید.

"امور حقوقی و پیمانها"

 

۶ تیر ۱۳۹۷ ۱۸:۱۵
تعداد بازدید : ۸۳۱