اخبار

برگزاری ارزیابی استاندارد 34000 منابع انسانی در پتروشیمی مروارید

برگزاری ارزیابی استاندارد 34000 منابع انسانی در پتروشیمی مروارید
دومین دوره ارزیابی استاندارد 34000 منابع انسانی، آبان ماه با حضور ارزیابان خارجی این جایزه در محل مجتمع پتروشیمی مروارید برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی شرکت پتروشیمی مروارید، در روز پایانی ارزیابی، دکتر یعقوبی سر ارزیاب استاندارد 34000 مدیریت منابع انسانی، ضمن رضایت از پیشرفت استقرار استاندارد مذکور، عملیاتی شدن این استاندارد به شکل صحیح و به دور از نمایش را در پتروشیمی مروارید قابل تقدیر دانست.
 لازم به ذکر است پس از انجام فرایند ارزیابی در کلیه شرکت‌هایی که در این جایزه حضور دارند، روز 13 و 14 آذر ماه، هم زمان با کنفرانس مدیریت منابع انسانی،‌ نشان تعالی در حوزه منابع انسانی به شرکت های برتر اعطا می گردد.
شایان توجه است که استاندارد 34000 منابع انسانی، از جمله استانداردهای اختیاری می‌باشد و در راستای توانمند‌سازی نیروی انسانی، 16 حوزه فرایندی از قبیل بازنگری ساختار سازمانی، گریدینگ شغل و شاغل، تیم سازی، ارزش ها و اخلاقیات، جبران خدمت، پیشنهادها و بهبود مستمر و ... را پوشش می‌دهد.
۲۸ آبان ۱۳۹۷ ۱۵:۲۳
تعداد بازدید : ۲۵۰