اخبار

دریافت نشان برنزین جایزه منابع انسانی از سوی پتروشیمی مروارید

دریافت نشان برنزین جایزه منابع انسانی از سوی پتروشیمی مروارید
واحد مدیریت منابع انسانی شرکت پتروشیمی مروارید موفق به کسب نشان برنزین C4 از جایزه ارزیابی استاندارد 34000 منابع انسانی دانشگاه تهران گردید.

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی پتروشیمی مروارید، واحد منابع انسانی این مجتمع پس از فرایند ارزیابی توسط تیم ارزیاب و اعلام نتایج در سومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی، حائز دریافت نشان C4 در استانداراد 34000 مدیریت منابع انسانی شد.
استاندارد 3400، مدلی در حوزه منابع انسانی است که دارای هفت سطح بلوغ می باشد و سازمان ها با ایجاد و بهبود 16 فرآیند از جمله فرآیند تیم سازی، تدوین و بازنگری ساختار سازمانی، رتبه بندی شغل و شاغل و... می کوشند سطح بلوغ خود را از مقدماتی و میانی به پیشرفته و بهینه ارتقاء دهند. همچنین تقسیم بندی امتیازات در استاندارد 34000 مدیریت منابع انسانی، به گونه ای است که 20000 امتیاز آن به سطوح بلوغ فرایندی و 14000 امتیاز آن نیز به بررسی نتایج و نگرش های کارکنان درخصوص متغیرهای بنیادین منابع انسانی همچون، «رضایت شغلی»، «تعهد سازمانی»، «ماندگاری و عدم تمایل به ترک خدمت»، «سلامت و بهداشت روانشناختی»، «اعتیاد به کار» و... تعلق دارد.
شایان ذکر است واحد منابع انسانی پتروشیمی مروارید در سال گذشته تقدیرنامه D1 را کسب کرده بود و امسال نسبت به سال گذشته یک پله ارتقا داشته است.

۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۱۱:۵۵
تعداد بازدید : ۱۱۲