اخبار

اجرای پروژه فضای سبز و زیباسازی محیطی در شرکت پتروشیمی مروارید

اجرای پروژه فضای سبز و زیباسازی محیطی در شرکت پتروشیمی مروارید
با توجه به اهمیت زیباسازی و فضای سبز در شرکتهای صنعتی و برای رسیدن به استانداردهای فضای سبز محیط زیستی، پروژه های فضای سبز و زیباسازی در شرکت پتروشیمی مروارید با تاکید بیشتر در حال انجام است.

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی مروارید،‌ تاکنون بخش عمده ای از فضاهای موجود در شرکت پتروشیمی مروارید که پتانسیل انجام فضای سبز را داشته اند در حال آماده سازی برای انجام این کار می باشند.
بنا بر همین گزارش تا کنون نزدیک به 2000 متر مربع از فضاهای مناسب جهت امور زیباسازی محیطی به نقاشی دیواری با موضوع طبیعت  اختصاص داده شده است که انتظار می رود طی دو ماه آتی به دو برابر برسد.

 

۶ دی ۱۳۹۳ ۱۶:۵۲
تعداد بازدید : ۱,۷۰۲