اخبار

کسب تقدیرنامه سه ستاره پتروشیمی مروارید از جایزه تعالی صنعت پتروشیمی

کسب تقدیرنامه سه ستاره پتروشیمی مروارید از جایزه تعالی صنعت پتروشیمی
پتروشیمی مروارید موفق به کسب تقدیرنامه سه ستاره در پنجمین جایزه تعالی صنعت پتروشیمی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی مروارید شرکت کنندگان برای دریافت این جایزه در سه سطح تندیس، تقدیرنامه و گواهی تعهد به تعالی با یکدیگر به رقابت پرداختند.
بنا به همین گزارش فرآیند ارزیابی شرکت کنندگان در سال جاری صورت پذیرفت که سرانجام پس از ارزیابی شرکت پتروشیمی مروارید توسط پنج ارزیاب اعزامی از سوی دبیرخانه این جایزه درطول مدت سه روز کاری با مشارکت مدیران، روسا و کارکنان، این مجتمع پتروشیمی موفق به کسب تقدیرنامه سه ستاره گردید.

۱۸ اسفند ۱۳۹۳ ۱۲:۴۶
تعداد بازدید : ۱,۸۸۶