شماره پروژه های تعریف شده شرکت یا موسسه مشاور وضعیت پروژه
1 مهندسی معکوس و تغییر روش کک زدایی و ارسال کک به فایر باکس --- فاز مهندسی خاتمه یافته است
2 طراحی سیستم تزریق DSO به جای DMDS --- در مرحله خرید پکیج تزریق
3 اصلاح سیستم آنلایزر گاز کراکینگ کوره ها دانشگاه تربیت مدرس در حال اجرا
4 شبیه سازی دینامیکی واحد الفین دانشگاه زاهدان خاتمه یافته
5 پایش تکنولوژی در واحدهای اتیلن --- خاتمه یافته
6 ساخت نرم افزار شبیه ساز کوره های الفین پتروشیمی مروارید دانشگاه تربیت مدرس خاتمه یافته
7 پوشش های کاهنده مصرف انرژی کوره ها مرکز پژوهش و فناوری پتروشیمی در حال اجرا
8 پینج حرارتی واحد الفین --- در مرحله استعلام فنی از شرکت ها
9 هدر مشترک گاز کراکینگ و با پتروشیمی کاویان --- منتفی
10 بهینه سازی ناحیه 20 --- فاز های مختلف مرحله به مرحله در حال انجام است.
11 بهینه سازی ناحیه تصفیه کاستیک مصرف شده و بازیابی کاستیک ---
12 جداسازی برش + C3 --- فاز مهندسی رو به اتمام است.
13 پکیج سیستم سرمایشی مخازن اتیلن --- در مرحله استعلام فنی از شرکت ها
14 نصب و راه اندازی فلر محصور ( جدید ترین تکنولوژی فلرینگ ) --- در مرحله استعلام فنی از شرکت ها
15 کاهش گازهای ارسالی به فلر واحد الفین --- در مرحله استعلام فنی از شرکت ها
16 کاهش گازهای ارسالی به فلر واحد MEG --- مهندسی و شبیه سازی
17 پایش مقدار عمده فلردهی به کمک شیرهای کنترل --- در حال اجرا
18 تعیین مقیاس مصرف انرژی --- در مرحله استعلام فنی از شرکت ها / موسسات
19 ساخت خشک کننده (پایلوت تحقیقاتی) ---
20 استفاده مجدد از پساب واحد MEG --- در مرحله استعلام فنی از شرکت ها
21 استفاده مجدد از پساب واحد الفین --- در مرحله استعلام فنی از شرکت ها
22 کاهش میزان صوت در کل مجتمع --- در حال اجرا
23 فروش مستقیم یا تولید محصول جدید از دی اکسیدکربن ---
24 راه اندازی ناحیه EO Purification ---
25 تهیه اطلس خوردگی برای مجتمع --- در مرحله استعلام فنی از شرکت ها / موسسات
26 مطالعات ارزیابی پیامد و ارزیابی ریسک --- در مرحله استعلام فنی از شرکت ها / موسسات