جزییات مناقصه و مزایده

آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران، انجام طراحی و مهندسی، تامین کالا و مصالح، ساخت، نصب و راه اندازی (EPC) نیروگاه آبی مقیاس کوچک بر روی ویرباکس مجتمع پتروشیمی مروارید

فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران

97-60- ق پ م

پتروشیمی مروارید / پتروشیمی مروارید

0 ریال

ریال

عادی

۲۷ بهمن ۱۳۹۷ ۱۷:۰۰

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
وبسایت شرکت پتروشیمی مروارید

عنوان اندازه (KB)
پرسشنامه ارزیابی کیفی 188.96 bb9f2bd4-0768-4695-88a1-291dcff1a4b9.pdf