فروش صادراتی

ضمن تشکر از تمایل شما به خرید محصولا ت شرکت پتروشیمی مروارید، به اطلاع می رساند کلیه فروش صادراتی این شرکت از طریق برگزاری مزایده انجام می گردد. لذا کلیه مشتریانی که تمایل به خرید در بخش صادراتی محصولات این شرکت را دارند می بایست در لیست مشتریان این شرکت ثبت نام شوند. در این راستا در اولین گام می بایست درخواست خود را با مشخص نمودن نوع محصول درخواستی، مقصد حمل و تناژ مورد نیاز به آدرس ایمیل Sales@morvaridpc.ir ارسال نمایند. برای انجام مکاتبات از آدرس ایمیل با دامنه شرکت سازمان خود استفاده کنید ، ایمیل هایی که از Gmail ،  yahoo  یا سایر حساب های ایمیل عمومی ارسال می شوند قابل قبول نیستند و بررسی نخواهند شد