تماس با واحد بازاریابی و فروش محصولات

فروش داخلی:

  • شماره تماس: 88607291-021
  • داخلی: ، 100، 123
  • پست الکترونیک: Sales@morvaridpc.ir

 

فروش صادراتی:

لجستیک و بارگیری:

  • شماره تماس: 88607291-021
  • داخلی:100،  122
  • پست الکترونیک: Arab@morvaridpc.ir

 

مهندسی فروش و رسیدگی به شکایات مشتریان: