فروش داخلی

عرضه کلیه محصولات شرکت پتروشیمی مروارید جهت فروش و تامین نیاز مشتریان داخلی از طریق بورس کالای ایران (www.Ime.co.ir)  انجام می گردد.