مشخصاتEG & CO2

MEG
Fibre Grade Monoethylene Glycol (MEG)
Test Item Unit Result Test Method
Appearance Colourless, transparent ASTM D‐4176, VISUAL
Colour (Pt/Co) max. 5 ASTM D‐1209
Purity wt.% min. 99.8 SMS‐2886
DEG wt.% min. 0.08 SMS‐2886
Water wt.% min. 0.08 ASTM E‐203
Aldehydes (as Formaldehyde) mg/kg max. 8 SMS‐1996
Acidity (as Acetic Acid) mg/kg max. 10 ASTM D‐1613
Iron (as Fe) mg/kg max. 0.1 ASTM E‐394
Inorganic Chlorides (as Cl) mg/kg max. 0.05 SMS‐1677
Ash mg/kg max. 50 ASTM D‐482
Specific Gravity, 20/20 °C
1.1151 - 1.1156 ASTM D‐4052
UV transmittance
At 220 nm % min 80 SMS‐1997
At 275 nm % min 95 SMS‐1997
At 350 nm % min 99 SMS‐1997
Boiling Range (0.1013 Mpa)
5 % vol. °C min 196 ASTM D‐1078
95 % vol. °C max 199 ASTM D‐1078


DEG
Diethylene Glycol (DEG)
Test Item Unit
Result Test Method
Appearance Colourless, clear ASTM D‐4176, VISUAL
Colour (Pt/Co) max. 10 ASTM D‐1209
Purity wt.% min. 99.8 SMS‐2886
MEG wt.% min. 0.05 SMS‐2886
TEG wt.% min. 0.05 SMS‐2886
Water wt.% min. 0.05 ASTM E‐203
Acidity (as Acetic Acid) mg/kg max. 50 ASTM D‐1613
Ash mg/kg max. 50 ASTM D‐482
Specific Gravity, 20/20 °C
1.1175 - 1.1195 ASTM D‐4052
Boiling Range (0.1013 Mpa)
5 % vol. °C min 242 ASTM D‐1078
95 % vol. °C max 250 ASTM D‐1078
 
TEG
Triethylene Glycol (TEG)
Test Item Unit
Result Test Method
Appearance Colourless, clear ASTM D‐4176, VISUAL
Colour (Pt/Co) max. 25 ASTM D‐1209
Purity wt.% min. 99.5 SMS‐2886
DEG wt.% min. 0.35 SMS‐2886
PEG wt.% min. 0.1 SMS‐2886
Water wt.% min. 0.05 ASTM E‐203
Ash mg/kg max. 100 ASTM D‐482
Specific Gravity, 20/20 °C
1.124 - 1.126 ASTM D‐4052
Boiling Range (0.1013 Mpa)
5 % vol. °C min 280 ASTM D‐1078
95 % vol. °C max 295 ASTM D‐1078


CO2
Carbon Dioxide
Organic chlorides (VC, EC, AC) ppm vol max
10
Sulfur mg/kg max Nil
EO mg/m3 max 20
Hydrocarbons (mainly CH4 , C2H4) %vol max 0.5
Aldehydes ppm vol max 300
EG ppm vol max 5
Battery limit condition
Pressure barg 0.1
Temperature °C 65