اطلاعات تماس کارخانه

دفتر عسلویه
استان بوشهر - شهرستان عسلویه - منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس - فاز دوم پتروشیمی - شرکت پتروشیمی مروارید
کد پستی ........................................................... 75118113811
تلفن ................................................................. 37293035-077
فکس ................................................................ 37293218-077
تلفکس روابط عمومی و امور فرهنگی ................... 37293044-077
پست الکترونیک:  .............................................  info@morvaridpc.ir