اطلاعات تماس کارخانه

دفتر عسلویه
استان بوشهر - شهرستان عسلویه - منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس - فاز دوم پتروشیمی - شرکت پتروشیمی مروارید
تلفن ........................................................... 37293035-077
فکس .......................................................... 37293218-077
تلفکس روابط عمومی و امور فرهنگی ............. 37293044-077
پست الکترونیک:  .................................................  info@morvaridpc.ir