تغذیه

—    تغذیه صحیح علاوه بر نقش ارزنده و بارزی که در پیشگیری از بروز بیماری ها بر عهده دارد، به طور مستقیم و غیر مستقیم در درمان بسیاری از بیماری ها و کاهش شدت، طول مدت ابتلا و عوارض آن ها نیز موثر است. بهره گیری از برنامه غذایی مناسب از یک سو  سبب تامین نیازهای مبرم انسان به مواد مغذی برای انجام امور حیاتی ، رشد ونمو و ترمیم آسیب های وارده به بدن می شود و از سوی دیگر، سیستم ایمنی را برای مقابله موثر با عوامل بیماری زا تقویت می کند.
رعایت رژیم غذایی ویژه هر بیماری موجب می شود که دستگاه های گوناگون بدن از زیان های مصرف نامتناسب برخی مواد مغذی که بر اثر تغییرات فیزیولوژیک ناشی از بروز بیماری ایجاد شده اند مصون بمانند و در ضمن،از مزایای مصرف برخی دیگر مواد مغذی که به درمان علل و زمینه های بیماری کمک می کنند، بهره مند شوند.
—    بخش تغذیه ی HSE  پتروشیمی مروارید نیز با همین نگاه و با هدف برداشتن گامی کوچک در راستای سلامت و افزایش بهره وری نیروی انسانی در دو بخش ارائه مشاوره های تغذیه ای به کارکنان و تنظیم رژیم های غذایی برای افراد داوطلب و نظارت بر بهداشت مواد غذایی غذا فعالیت می کند.از آنجایی که یکی از رسالت های بهداشت در جامعه افزایش کیفیت زندگی می باشد و تغذیه به عنوان یکی از شاخه های بهداشتی-درمانی که تاثیر مستقیمی بر سلامتی و کیفیت زندگی دارد مطرح می باشد آموزش تغذیه سالم همواره مورد توجه این واحد بوده و فعالیت هایی از قبیل تهیه و توزیع پمفلت های با موضوعات مختلف تغذیه ای در شرکت انجام گرفته است.