مدیریت ایمنی فرآیند (Process Safety Management)

ایمنی فرآیندمهم ترین حوادث در صنایع و به طور ویژه صنایع فرایندی شامل: آتش سوزی، انفجار و رهایش مواد شیمیایی خطرناک می باشد، که سالانه منجر به مرگ تعداد زیادی از افراد، وارد آمدن خسارات سنگین به تجهیزات، آلودگی های شدید محیط زیستی و توقف های طولانی در روند تولید می شود. هر چقدر تکنولوژی پیشرفت می کند، احتمال وقوع حوادث فوق نیز بیشتر می شود و لذا برای کنترل آن ها نیاز به یک سیستم مدیریتی جامع در صنایع می باشد. سیستم مدیریت ایمنی فرآیند یکی از سیستم های قدرتمند جهت پیشگیری از حوادث در صنایع است.
سیستم مدیریت ایمنی فرآیند مطابق با استانداردهای OSHA Standard (29 CFR 1910.119)   در سال 2018 در پتروشیمی مروارید تدوین شده است و  از سال 2019 در حال اجرا می باشد.
از مهمترین اهداف این پروژه در شرکت پتروشیمی مروارید، شناسایی، پیشگیری و کاهش احتمال وقوع حوادث، اجتناب از توقف تولید، اجتناب از خسارتهای زیست محیطی، یکپارچگی بین عناصر PSM موجود در مجتمع و در نهایت بالارفتن اعتبار این شرکت می باشد.
براساس جلسات و مذاکرات صورت گرفته، پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی فرآیند درمجتمع پتروشیمی مروارید بر اساس مدل معرفی شده سازمان OSHA می باشد که از 14 عنصر زیر متشکل شده است:

 1. مشارکت کارکنان
 2. اطلاعات ایمنی فرآیند
 3. تجزیه و تحلیل خطرات فرآیند
 4. دستورالعمل های عملیاتی
 5. تضمین کیفیت
 6. آموزش و اجرا
 7. ایمنی پیمانکاران
 8. ایمنی پیش راه اندازی (PSSR)
 9. یکپارچگی مکانیکی
 10. مجوز کار گرم
 11. مدیریت تغییرات در حوزه تکنولوژی
 12. بررسی/ تحقیق رویداد
 13. برنامه ریزی و واکنش در شرایط اضطراری
 14. ممیزی انطباق