ایمنی

HSE-ایمنی HSEدر کلیه لایه‌ها از ایده تا طراحی، ساخت و ساز، بهره‌برداری و عملیات تا مراحل برچیدن، تدارکات و خرید کالا، خدمات، مدیریت تغییر و مدیریت ارتباطات نقشی پیچیده و سرنوشت‌ساز دارد که استقرار همه این عوامل نیازمند مشارکت همگانی و فراگیر همه فرآیندهای سازمانی است. در سال های اخیر در دنیا نگرشها درباره ایمنی تغییر یافته است و فقط یک اولویت نیست بلکه بالاتر از آن یک ارزش است که همواره باید مدنظر قرار گیرد.

حوادث مرتبط با کار را می توان جزئی جدایی ناپذیر از صنعت دانست که این موضوع از منظر ایمنی و بهداشت در سطح دنیا مورد توجه قرار گرفته است. از طرف دیگر این حوادث علاوه بر سلامت جسمانی، سلامت روانی فرد را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و با تحمیل هزینه و صرف زمان، خسارت هایی را به کارگر و کارفرما وارد می کند. به همین منظور واحد HSE شرکت پتروشیمی مروارید برای جلوگیری و کاهش آسیب ها و خسارت وارده به کارگر و کارفرما، راه حل هایی با استفاده از ابزار آنالیز  علل ریشه ای حوادث، درس آموزی از حوادث، روش های نوین ارزیابی ریسک و ... ارائه نموده است.

برخی از مهمترین فعالیت های واحد HSE شرکت پتروشیمی مروارید به شرح زیر می باشد:

  1. صدور مجوز انجام کار هنگام انجام کلیه فعالیت ها و نظارت لازم به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح و کامل آن ها
  2. نظارت کامل بر عملکرد ایمنی پیمانکاران
  3. تدوین و نظارت بر دستورالعمل های عملیاتی استاندارد (Standard operation procedure) SOP و دستورالعمل های تعمیراتی استاندارد (Standard Maintenance procedure) SMP در واحدهای عملیاتی و تعمیرات به منظور پیشگیری از بروز خطاهای انسانی
  4. بازرسی و ممیزی مستمر تاسیسات و واحدهای عملیاتی و نحوه عملکرد ایمن این واحدها به منظور کاهش ریسک و پیشگیری از بروز حوادث احتمالی
  5. بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث با استفاده از تکنیک های نوین و تهیه گزارش‌های کامل از این حوادث و علل دقیق وقوع آن-ها
  6.  به اشتراک گذاری درس آموخته های حوادث، نظارت و پیگیری مستمر، حصول اطمینان از رفع علل و ایجاد شرایط ایمن کار و در نهایت، پیشنهاد موارد پیشگیرانه و اصلاحی.
  7. اتخاذ راهبردها و رویکردهای متعدد برای دستیابی به عملکردی در تراز بین المللی
  8. شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک کلیه فعالیت ها و وظایف با استفاده از روش های نوین
  9. برگزاری جلسات صبحگاهی با مدیر
  10. نظارت و کنترل بر تهیه و استفاده صحیح و موثر از لوازم حفاظت فردی