دستیابی به ایمنی کامل در فعالیت های مختلف صنعتی و نیل به فرهنگ ایمنی رشد یافته، مستلزم انجام اقدامات بنیادی در کلیه زمینه ها بوده که یکی از مهمترین آنها ایجاد شرایط لازم جهت ارتقاء سطح آگاهی پرسنل در محیط های کاری می باشد. نقش آموزش به عنوان محور پیشرفت و تحول در زمینه های مختلف در رابطه با کاهش حوادث دارای اهمیت فوق العاده می باشد. برنامه ریزی و اجرای گسترده و مستمر برنامه های آموزشی پرسنل در کاهش حوادث تاثیر مضاعف دارد چون از یک طرف باعث ارتقاء سطح مهارت ها و اعمال روش ها و ضوابط ایمنی در انجام فعالیت ها شده و از طرف دیگر موجب تقویت روحیه و اعتماد به نفس پرسنل می گردد. تدابیر آموزشی می تواند با استفاده از پوستر، پلاکارد، نمایش فیلم، مسابقات و ... باشد.

شرکت پتروشیمی مروارید در راستای رفع نیازهای آموزشی و توانمند سازی کارکنان در حوزه آموزش های HSE، به ویژه مدیریت حوادث وچگونگی واکنش در شرایط اضطراری، دوره های HSE برگزار نموده است که این آموزش‌ها شامل موارد زیر می باشد:

  • آموزش مدیریت برنامه‌های HSE در سطح مدیران و مدیران ارشد
  • آموزش رویه‌ها در سطوح کارشناسان
  • آموزش مقدمات و اصول HSE در بدو استخدام برای کلیه پرسنل (اجباری)
  • آموزش تخصصی موازین ایمنی برای گروه‌های کاری مرتبط
  • آموزش‌های تخصصی HSE در زمان راه‌اندازی