اخبار

مهندس تابش نژاد رییس بهره برداری پتروشیمی مروارید شد.

مهندس تابش نژاد رییس بهره برداری پتروشیمی مروارید شد.
مهندس حسین تابش نژاد به موجب حکم دریافتی از سوی مهندس جوکار مدیرعامل شرکت پتروشیمی مروارید، به سمت رییس بهره برداری این شرکت منصوب گردید.
متن حکم ایشان در تصویر آمده است.
۱۱ شهریور ۱۳۹۸ ۱۰:۱۰
تعداد بازدید : ۸۰۳