اخبار

کسب سپاس نامه همایش مسئولیت های اجتماعی توسط پتروشیمی مروارید

کسب سپاس نامه همایش مسئولیت های اجتماعی توسط پتروشیمی مروارید
شرکت پتروشیمی مروارید موفق به دریافت سپاس نامه از چهارمین همایش مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت گردید.

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی شرکت پتروشیمی مروارید، این شرکت به دلیل تدوین و ارائه گزارش عملکرد مسئولیت اجتماعی، موفق به کسب سپاس نامه از چهارمین همایش مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت گردید که این لوح به مهندس جوکار مدیرعامل پتروشیمی مروارید اهدا گردید.

متن کامل لوح در تصویر آمده است.

۱۱ شهریور ۱۳۹۸ ۱۴:۵۸
تعداد بازدید : ۵۵۱