اخبار

تقدیر حراست وزارت نفت از ریاست حراست شرکت پتروشیمی مروارید

تقدیر حراست وزارت نفت از ریاست حراست شرکت پتروشیمی مروارید
به پاس تلاش ها و مجاهدت های حراست شرکت پتروشیمی مروارید در عرصۀ عملیاتی، صیانتی و اثربخش برای صنعت نفت، از سوی ریاست سازمان حراست صنعت نفت لوح تقدیری به، ریاست حراست شرکت پتروشیمی مروارید، آقای تقی نسب اهدا شد. متن کامل در تصویر تقدیرنامه آمده است:
۱۶ آذر ۱۴۰۱ ۱۲:۵۱
تعداد بازدید : ۶۵۲