اخبار

آگهی "نوبت دوم" مناقصه عمومی به شماره 316-03

تامین انواع Metso Positioner موردنیاز جهت ولوهای واحد الفین مجتمع پتروشیمی مروارید

شرکت پتروشیمی مروارید واقع در استان بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس– عسلویه، فاز دوم پتروشیمی درنظر دارد " تامین انواع Metso Positioner موردنیاز جهت ولوهای واحد الفین " مجتمع خود را، از طریق برگزاری تشریفات مناقصه عمومی و براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه و ضمائم آن به تامین کننده واجد شرایط ذیل واگذار نماید. لذا بدینوسیله از کلیه شرکت های تامین کننده علاقمند و واجد شرایط دعوت می نماید تا اسناد مناقصه مذکور را  از طریق مراجعه به وب سایت این شرکت به آدرس www.Morvaridpc.ir بخش مناقصه و مزایده، دریافت و پیشنهادات خود را شامل پاکات "الف" ، "ب" و "ج" بر اساس شرایط مناقصه و حداکثر تا تاریخ 1401/11/25 به آدرس ذیل ارسال نمایند.

حداقل شرایط متقاضیان :

  1. شرکت های ثبت شده و دارای اساسنامه مرتبط با موضوع مناقصه.
  2. دارا بودن توانمندی فنی و مالی جهت تامین موضوع مناقصه.
  3. قرار نداشتن در لیست سیاه تامین کنندگان شرکت پتروشیمی مروارید.

آدرس (محل تسلیم پیشنهادات):

تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شهید عباس شیرازی (شیراز جنوبی)، بن بست بهار، پلاک 6، دبیرخانه کمیسیون معاملات، تلفن تماس : 6-88607291-021  داخلی: 144 و 360

 سایر موارد قابل توجه :

الف- شرح مختصر کار:

      تامین انواع Metso Positioner

ب-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

       1.500.000.000  ریال (معادل یکصد و پنجاه میلیون تومان)
    مواعد زمانی مناقصه:   تاریخ درج آگهی: 1401/10/19
   آخرین مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف، ب و ج):   1401/11/25

ج- برخی نکات مهم:
شرکت های واجد شرایط می بایست ضمن مطالعه پیش نویس قرارداد و سایر اسناد مناقصه، کلیه  اسناد مناقصه را در قالب پاکات الف، ب و ج  مطابق دستور‌العمل مندرج در آن بررسی و تکمیل و به همراه مستندات مربوطه تحویل دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت پتروشیمی مروارید واقع در دفتر تهران تحویل و رسید دریافت نمایند.
شایان ذکر است که ارائه  شماره تلفن و نشانی پست الکترونیک متقاضی شرکت در مناقصه، برای تداوم اطلاع‌رسانی‌ها الزامی است.
توضیح: ارسال مدارک و مستندات درخواستی طبق اسناد مناقصه، صرفنظر از کامل بودن یا عدم کامل بودن آن، هیچ گونه حقی را برای متقاضیان جهت حضور در فرآیند مناقصه و یا انعقاد قرارداد با آنان ایجاد نخواهد کرد.

  • سایر جزئیات و اطلاعات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
  • شرکت پتروشیمی مروارید در بررسی مستندات و نیز در رد یا قبول هریک یا تمام مستندات ارائه شده توسط متقاضیان بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است.
 

شرکت پتروشیمی مروارید

۱۹ دی ۱۴۰۱ ۱۱:۳۸
تعداد بازدید : ۲۵۴