اخبار

اعضای جدید هیئت مدیرۀ شرکت پتروشیمی مروارید منصوب شدند

اعضای جدید هیئت مدیرۀ شرکت پتروشیمی مروارید منصوب شدند
آئین معارفه دو تن از اعضای جدید هیئت مدیرۀ شرکت پتروشیمی مروارید برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی شرکت پتروشیمی مروارید، در این آئین که با حضور علیرضا بابازاده مدیرعامل پتروفرهنگ برگزار شد، "امیر اکبری" به عنوان عضو هیئت مدیره و "امیرعباس حسینی" به عنوان دیگر عضو هیئت مدیرۀ این شرکت منصوب شدند.

۲ بهمن ۱۴۰۱ ۱۶:۳۶
تعداد بازدید : ۶۷۱