اخبار

به سبک مدیر ایثارگر

به سبک مدیر ایثارگر
با پیگیری دکتر غلامپور مدیر عامل پتروشیمی مروارید صورت پذیرفت:

همزمان با آغاز دهه کرامت و در سالروز فتح خرمشهر تعدادی از کارکنان شرکت پتروشیمی مروارید در مرحله اول طرح تبدیل وضعیت خانوادۀ معزز شهدا و ایثارگران به دستور دکتر غلامپور از پیمانکاری به قراردادمستقیم  تبدیل وضعیت شدند.

۳ خرداد ۱۴۰۲ ۱۸:۰۴
تعداد بازدید : ۲۱۵