اخبار

همزمان با روز پزشک و بزرگداشت مقام علمی ابوعلی سینا، از پزشک درمانگاه مجتمع پتروشیمی مروارید تجلیل شد.

همزمان با روز پزشک و بزرگداشت مقام علمی ابوعلی سینا، از پزشک درمانگاه مجتمع پتروشیمی مروارید تجلیل شد.

همزمان با روز پزشک و بزرگداشت مقام علمی ابوعلی سینا، از پزشک درمانگاه مجتمع پتروشیمی مروارید تجلیل شد.

 

۲ شهریور ۱۴۰۲ ۲۱:۳۲
تعداد بازدید : ۴۵۳