اخبار

مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی اجرای عملیات احداث ساختمان بهره برداری جدید در مجتمع پتروشیمی مروارید

شرکت پتروشیمی مروارید در نظر دارد انجام عملیات مربوط به " احداث ساختمان بهره برداری جدید در مجتمع " خود واقع در استان بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس – عسلویه، فاز دوم پتروشیمی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط ‌واگذار نماید، لذا از کلیه شرکتهای متقاضی و واجد شرایط اولیه ذیل که مایل به حضور در مناقصه می باشند، دعوت می گردد از تاریخ درج این آگهی و طبق برنامه زمانی مدنظر دستگاه مناقصه گزار بشرح ذیل مراتب آمادگی خود جهت حضور در مناقصه به همراه فیش واریزی مربوط به خرید اسناد مناقصه را به صورت مکتوب به آدرس تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شهید عباس شیرازی (شیراز جنوبی)، بن بست بهار، پلاک 6، امور حقوقی و پیمانها ارسال نموده و پس از مراجعه حضوری و دریافت اسناد، نسبت به انجام فرآیند مناقصه طبق شرایط و دستورالعمل مندرج در اسناد مناقصه اقدام نمایند.
۱۲ تیر ۱۴۰۳ ۰۷:۰۰
تعداد بازدید : ۹۵