ارتباط مستقیم با روابط عمومی و امور فرهنگی

روابط عمومی و امورفرهنگی شرکت پتروشیمی مروارید بصورت 24 ساعت شبانه روز آماده دریافت نظرات و پیشنهادات شما می باشد.

پل های ارتباطی میان ما و شما
پیامک :30001967
فکس :37293044-077
پست الکترونیک : info@morvaridpc.ir