استراتژی تحقیق و توسعه

 • تدوین برنامه های بنیادی ،توسعه ای و کاربردی
 • تدوین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت
 • بهبود و ارتباط پیوسته بین واحد پژوهش و توسعه و واحد های فنی دیگر شرکت در مسیر تعالی سیاست های شرکت ، افزایش تولید و رفع تنگناهای فرایندی
 • حمایت از نظام پژوهشی شرکت از طریق حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد به بالا و مقالاتی که در مسیر تعالی اهداف واحد پژوهش و توسعه
 • تقویت ارتباط مؤثر میان شرکت و دانشگاه ،پژوهشگاه ها و شرکت های دانش بنیان و گسترش انتقال اطلاعات ،دانش و فناوری به شرکت
 • افزایش همکاری های پژوهشی و فناورانه مشترک در منطقه
 • تدوین اولویت های پژوهشی به منظور تقویت زیرساخت های پژوهشی و هدفدار نمودن پژوهش ها در شرکت
 • تعیین کمیسیون و تیم های پژوهشی و سیاست گذاری
 • ارتقاء انگیزه و استقرار سیستم های تشویقی مبتنی بر عملکرد و اجرای نظام دانش محور
 • بررسی و داوری دقیق طرح های پیشنهادی مطابق با مقرارت و دستورالعمل اجرایی (نظام نامه)
 • نظارت بر اجرای پروژه های تحقیقاتی
 • برنامه‌ریزی به منظور تشکیل جلسات شورای پژوهشی و رفع مشکلات و تنگناهای فرایندی و تداوم تولید
 • بهینه سازی فرآیندها و مدیریت انرژی به منظور افزایش سود آوری و کاهش هزینه‌های تولید
 • ارائه همایش های تخصصی و نتایج پروژه های انجام شده
 • همکاری با واحد HSE و انجام پژوهش در راستای کاهش ، حذف آلاینده ها ،ضایعات ویا تبدیل آنها به مواد با ارزش
 • ارائه مشاوره در خصوص تجربیات کسب شده از نتایج پروژه های پژوهشی و کسب درامد برای شرکت
 • اطلاع رسانی کافی در مورد دستاوردهای واحد پژوهش و توسعه به داخل و خارج از شرکت از طریق واحد محترم روابط عمومی