جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه عمومی توام با ارزیابی کیفی انجام کلیه عملیات مربوط به تعمیرات مورد نیاز بر روی Dry Gas Seal های کمپرسورهای زیمنس واحد الفین مجتمع پتروشیمی مروارید

مناقصه

047

پتروشیمی مروارید / پتروشیمی مروارید

0 ریال

۱۶ آذر ۱۴۰۱ ۰۸:۳۲

۲۵ آذر ۱۴۰۱ ۰۸:۳۲

۱۶ آذر ۱۴۰۱

ریال

بین المللی

عادی

۲۴ آذر ۱۴۰۱ ۱۶:۰۰

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.