جزییات مناقصه و مزایده

تامین 1 عدد کنترل ولو ساخت شرکت Metso مورد نیاز جهت طرح افزایش ظرفیت واحد الفین مجتمع پتروشیمی مروارید (نوبت دوم)

مناقصه

3-317

پتروشیمی مروارید / پتروشیمی مروارید

0 ریال

ریال

عادی

۲۴ اسفند ۱۴۰۱ ۱۶:۰۰

شرکت پتروشیمی مروارید واقع در استان بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس– عسلویه، فاز دوم پتروشیمی درنظر دارد " تامین 1 عدد کنترل ولو ساخت شرکت  Metso مورد نیاز جهت طرح افزایش ظرفیت واحد الفین " مجتمع خود را، از طریق برگزاری تشریفات مناقصه عمومی و براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه و ضمائم آن به تامین کننده واجد شرایط ذیل واگذار نماید. لذا بدینوسیله از کلیه شرکت های تامین کننده علاقمند و واجد شرایط دعوت می نماید تا اسناد مناقصه مذکور را  از طریق مراجعه به وب سایت این شرکت به آدرس www.Morvaridpc.ir بخش مناقصه و مزایده، دریافت و پیشنهادات خود را شامل پاکات "الف" ، "ب" و "ج" بر اساس شرایط مناقصه و حداکثر تا تاریخ 1401/12/25 ساعت 12 ظهر به آدرس ذیل ارسال نمایند..

حداقل شرایط متقاضیان :

  1. شرکت های ثبت شده و دارای اساسنامه مرتبط با موضوع مناقصه.
  2. دارا بودن توانمندی فنی و مالی جهت تامین موضوع مناقصه.
  3. قرار نداشتن در لیست سیاه تامین کنندگان شرکت پتروشیمی مروارید.

آدرس (محل تسلیم پیشنهادات):

تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شهید عباس شیرازی (شیراز جنوبی)، بن بست بهار، پلاک 6، دبیرخانه کمیسیون معاملات، تلفن تماس : 6-88607291-021  داخلی: 144 و 360

 سایر موارد قابل توجه :

الف- شرح مختصر کار:

      تامین 1 عدد کنترل ولو ساخت شرکت Metso

ب-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

       3.000.000.000  ریال (معادل سیصد میلیون تومان)
    مواعد زمانی مناقصه:   تاریخ درج آگهی: 1401/10/20
   آخرین مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف، ب و ج):   1401/12/25 ساعت 12 ظهر

ج- برخی نکات مهم:
شرکت های واجد شرایط می بایست ضمن مطالعه پیش نویس قرارداد و سایر اسناد مناقصه، کلیه  اسناد مناقصه را در قالب پاکات الف، ب و ج  مطابق دستور‌العمل مندرج در آن بررسی و تکمیل و به همراه مستندات مربوطه تحویل دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت پتروشیمی مروارید واقع در دفتر تهران تحویل و رسید دریافت نمایند.
شایان ذکر است که ارائه  شماره تلفن و نشانی پست الکترونیک متقاضی شرکت در مناقصه، برای تداوم اطلاع‌رسانی‌ها الزامی است.
توضیح: ارسال مدارک و مستندات درخواستی طبق اسناد مناقصه، صرفنظر از کامل بودن یا عدم کامل بودن آن، هیچ گونه حقی را برای متقاضیان جهت حضور در فرآیند مناقصه و یا انعقاد قرارداد با آنان ایجاد نخواهد کرد.

  • سایر جزئیات و اطلاعات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
  • شرکت پتروشیمی مروارید در بررسی مستندات و نیز در رد یا قبول هریک یا تمام مستندات ارائه شده توسط متقاضیان بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است.
 

شرکت پتروشیمی مروارید

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.