جزییات مناقصه و مزایده

اجرای عملیات احداث ساختمان بهره برداری جدید در مجتمع پتروشیمی مروارید

مناقصه

033-1403/ق/ پ . م

پتروشیمی مروارید / پتروشیمی مروارید

0 ریال

۱۰ مرداد ۱۴۰۳ ۱۶:۰۰

۳۱ تیر ۱۴۰۳ ۱۶:۰۰

۱۶ تیر ۱۴۰۳

ریال

عادی

۳۱ تیر ۱۴۰۳ ۱۶:۰۰

۳۱ تیر ۱۴۰۳ ۱۶:۰۰

15000000 ریال

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
خیابان ملاصدرا، خیابان شهید عباس شیرازی (شیراز جنوبی)، بن بست بهار، پلاک 6، امور حقوقی و پیمانها

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.