جزییات مناقصه و مزایده

اجرای عملیات بازسازی و مرمت طبقه هشتم مهمانسرای شرکت پتروشیمی‌ مروارید

فراخوان مناقصه دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی

1401-030- ق پ م

پتروشیمی مروارید / پتروشیمی مروارید

0 ریال

ریال

عادی

۱۶ مهر ۱۴۰۱ ۱۶:۰۰

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.